Název:                 Mateřská škola Zlín , Česká 4790 , příspěvková organizace

Adresa:                Česká 4790 , 760 05 Zlín

Zřizovatel:           Statutární město Zlín

IČO:                      71007342

Ředitelka školy:   Jitka Gottfriedová 

Telefon ředitelky: 776 417 669  (Tento telefon není určen pro omlouvání dětí.)

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě.

Telefon MŠ:          577 141 257   

Vedoucí ŠJ:          Jiřina Oškerová 

Telefon ŠJ:           731 497 953

Úřední hodiny: čtvrtek od 12.00 do 16.00 hodin.

e-mail:                  msceskazlin@seznam.cz

 

                          

 

 

     

      

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace Česká 4790
Zlín
76005
+420 577 141 257 msceskazlin@seznam.cz