INFORMACE PRO RODIČE.

Zápis do MŠ se uskuteční dne 13. května 2020 v čase  od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00 hodin.                                  

Co vzít s sebou k zápisu:

- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte                               k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou lékařem

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,             u cizinců oprávnění pobývat na území  ČR

Registrace dětí v elektronickém systému
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

bude možná od 14. 4. do 11. 5. 2020

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace o zápisu do MŠ - viz odkaz na dokumenty vydané zřizovatelem MŠ, statutárním městem Zlín.


www.zapisdomszlin.cz/ 

OZV - ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ, MŠ.doc (95,5 kB)

 

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí bude v MŠ, termín upřesníme dle situace.

Nutná je účast alespoň jednoho z rodičů - předání rozhodnutí o přijetí, tiskopisů a dalších informací.

Při přijetí dítěte do MŠ oznamte co nejdříve, zda Vaše dítě nastoupí nebo ne.

Tuto informaci podejte písemně na naši e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz nebo poštou.

V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně oproti podpisu u ředitelky školy.

Termín vyzvednutí rozhodnutí bude upřesněn.

Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.

V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.

Telefonní kontakt: 577 141 257 

 

ŠKOLSKÉ OBVODY ZDE

 

     

      

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace Česká 4790
Zlín
76005
+420 577 141 257 msceskazlin@seznam.cz