Vážení rodiče , milé děti. 

Přejeme Vám příjemné, veselé a hlavně šťastné letní prázdniny. 

Věříme, že se všichni v plném počtu, ve zdraví a odpočatí, znovu sejdeme.

V září se na Vás budeme těšit.

     

                    

       Vítáme Vás na webových           stránkách naší mateřské školy.

 
            Provozní doba MŠ : 
 
             6.00 - 16.30 hod.
 
            Těšíme se na Vás.

 

 

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

 odcházely děti připravené 

 zvládat situace, které přináší

 každodenní život....

            UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ 

V DOBĚ  LETNÍCH PRÁZDNIN 2020.

Uzavření MŠ : 10. 8. - 31. 8. 2020

Provoz MŠ: 1. 7. - 7. 8. 2020

Vážení rodiče, konečně je to tady! Naše MŠ se znovu otevřela 18.května 2020.

Aby byl návrat dětí do mateřských škol bezpečný jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče a v neposlední řadě také pro všechny zaměstnance MŠ, je nutno dodržovat pokyny a doporučení uvedená v dokumentu MŠMT. V souvislosti s obnovením provozu mateřských škol vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:

-        Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky, dejte dětem do skříňky v šatně jednu zabalenou čistou roušku.

-        Dodržovat odstup 2 metry,

-        Minimalizovat velké shromažďování osob před školou,

-        Po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,

-        Nevodit do MŠ děti s příznaky COVID-19,

-        Důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si sami jídlo a pití nenabírají
          a neberou si ani sami příbory,

-        Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce následující prohlášení,

a)         písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a 

b)         písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf (275206)  Nutno vyplnit a předat při příchodu do školy!

MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu MŠMT. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)

           

  

             

     

      

AKTUÁLNĚ:

15. 9. 2020 - Třídní schůzky pro všechny rodiče.  Začátek v 16.00 hod. ve svých třídách.

VYZVEDÁVÁNÍ ČIPŮ:

Vyzvedávání čipů pro rodiče nově nastupujících dětí proběhne ve dnech 4. a 5.8. 2020 vždy od 10.00 do 11.30 hod. ve třídě Sluníček.

          

Úplata za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin: 

ČERVENEC 2020 - 634Kč

SRPEN 2020 - 155Kč.

 

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace Česká 4790
Zlín
76005
+420 577 141 257 msceskazlin@seznam.cz