Vážení rodiče, konečně je to tady! Naše MŠ se znovu otevřela 18.května 2020.

Aby byl návrat dětí do mateřských škol bezpečný jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče a v neposlední řadě také pro všechny zaměstnance MŠ, je nutno dodržovat pokyny a doporučení uvedená v dokumentu MŠMT. V souvislosti s obnovením provozu mateřských škol vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:

-        Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky, dejte dětem do skříňky v šatně jednu zabalenou čistou roušku.

-        Dodržovat odstup 2 metry,

-        Minimalizovat velké shromažďování osob před školou,

-        Po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,

-        Nevodit do MŠ děti s příznaky COVID-19,

-        Důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si sami jídlo a pití nenabírají
          a neberou si ani sami příbory,

-        Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce následující prohlášení,

a)         písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a 

b)         písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf (275206)  Nutno vyplnit a předat při příchodu do školy!

MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu MŠMT. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)

           

            Zacvičte si pro radost.   

 7.https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

 6. https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8

 5. https://www.youtube.com/watch?v=RKl90ZTpEQQ

 4. https://www.youtube.com/watch?v=Gz9ccagIgao&list=PL6B668B85AB0A2BF5&index=3

 3. https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI&list=PL6B668B85AB0A2BF5

 2.  https://www.youtube.com/watch?v=XNnyDv_HHFs

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM

Zábava pro Vaše děti pro tento týden.

Milé dětičky, na vaše vypracované úkoly se už moc těšíme.

          Ahoj děti 8 -moje maminka.pdf (858142)

        

          Ahoj děti 7 - zelenina.pdf (595818)

        

          Ahoj děti 6 - ovoce.pdf (526433)   

      

          Ahoj děti 5 počasí.pdf (1105557)

 

           Ahoj děti 4-zviratkanafarme.pdf (557181) 

              

            Ahoj děti3.pdf (647107)

            

            Ahoj děti2.pdf (498960)          

            

             Ahoj děti1.pdf (620322)

                   

V době uzavření naší MŠ se třída Sluníček změnila na šicí dílnu.

Do šití roušek pro krizové centrum se zapojil celý kolektiv.

       

           

       Vítáme Vás na webových           stránkách naší mateřské školy.

 
        Provozní doba MŠ : 
 
          6.00 - 16.30 hod.
 
        Těšíme se na Vás.

 

            UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ 

V DOBĚ  LETNÍCH PRÁZDNIN 2020.

Uzavření MŠ : 10. 8. - 31. 8. 2020

Provoz MŠ: 1. 7. - 7. 8. 2020

 

Naše vize:

....naším přáním je, aby od nás

 odcházely děti připravené 

 zvládat situace, které přináší

 každodenní život....

     

      

AKTUÁLNĚ:

25.05.2020 10:06
Výsledky přijímacího řízení  pro školní rok 2020/2021 najdete v sekci: INFORMACE RODIČŮM, ZÁPIS DO MŠ.
24.05.2020 20:46
Děti se budou fotografovat ve čtvrtek 11.6.2020. Děti, které v současné době MŠ nenavštěvují, se mohou fotografování rovněž zůčastnit. Děti přiveďte na  9.00 hodin do svých tříd.
14.04.2020 16:54
Informace k provozu o letních prázdninách najdete v sekci INFORMACE RODIČŮM, LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
23.03.2020 15:45
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen, bude z důvodu uzavření MŠ, snížena na částku 290 Kč. Za měsíc duben 0 Kč.

          

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace Česká 4790
Zlín
76005
+420 577 141 257 msceskazlin@seznam.cz